Điều Khoản Sử Dụng

Trang website Tiknews.org cung cấp các điều khoản sử dụng mà bạn cần đọc và tuân thủ khi sử dụng trang web này. Điều khoản sử dụng này áp dụng cho cả khách ghé thăm và người dùng đã đăng ký. Trước khi bắt đầu sử dụng trang web, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

Mục đích của Điều Khoản

Cung cấp quy định và hướng dẫn cho người sử dụng về việc sử dụng trang web và các dịch vụ liên quan.

Bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu trang web và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho người sử dụng.

Thiết lập các quy định và hạn chế để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quyền riêng tư hoặc gây hại cho trang web và người dùng khác.

Xác định trách nhiệm của cả người sử dụng và chủ sở hữu trang web để tạo ra một môi trường sử dụng trang web công bằng, trung thực và hợp pháp.

Giải quyết tranh chấp và xử lý các vấn đề phát sinh giữa người sử dụng và chủ sở hữu trang web một cách công bằng và minh bạch.

Điều khoản chung

Quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng

 • Quyền truy cập và sử dụng: Người sử dụng có quyền truy cập vào trang web và sử dụng các dịch vụ, chức năng và nội dung được cung cấp trên trang web theo quy định.
 • Quyền riêng tư: Người sử dụng có quyền đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền riêng tư của mình khi sử dụng trang web. Chủ sở hữu trang web phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân và sử dụng cookie, nếu có.
 • Tuân thủ quy định: Người sử dụng có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và quy định được đặt ra trong Điều Khoản Sử Dụng. Điều này bao gồm việc không vi phạm bất kỳ quyền của chủ sở hữu trang web hoặc các nguyên tắc, luật lệ và quy định pháp luật hiện hành.
 • Tài khoản và thông tin cá nhân: Người sử dụng có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin cá nhân và tài khoản của mình khi đăng ký và sử dụng trang web.
 • Báo cáo vi phạm: Người sử dụng có trách nhiệm báo cáo cho chủ sở hữu trang web về bất kỳ hoạt động vi phạm nào hoặc vi phạm đối với trang web.
 • Sử dụng hợp lý: Người sử dụng có trách nhiệm sử dụng trang web một cách hợp pháp và không gây hại đến trang web, chủ sở hữu trang web hoặc người dùng khác. Họ không được sử dụng trang web để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Quyền lợi và trách nhiệm của chủ sở hữu website

 • Quyền kiểm soát: Chủ sở hữu website có quyền kiểm soát và quản lý hoạt động trên trang web, bao gồm nội dung, chức năng, và dịch vụ được cung cấp.
 • Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Chủ sở hữu website phải bảo vệ và tuân thủ các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, thương hiệu, và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác liên quan đến trang web và nội dung được đăng tải trên đó.
 • Bảo mật thông tin: Chủ sở hữu website phải đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của người dùng được thu thập và lưu trữ trên trang web. Họ nên tuân thủ các quy định và quyền riêng tư liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.
 • Cung cấp dịch vụ chất lượng: Chủ sở hữu website có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ và nội dung chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người dùng.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Chủ sở hữu website phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động trên trang web, bao gồm luật bản quyền, quyền riêng tư, quảng cáo, và các quy định khác có liên quan.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này, hoạt động của dịch vụ, hoặc sự liên kết của bạn với chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua số hotline. Chúng tôi cam kết giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và công bằng.